Patents

A. Dzienia, P. Maksym, M. Tarnacka, I. Grudzka-Flak, K. Kamiński, M. Paluch

Sposób ciśnieniowego otrzymywania poli(cieczy jonowych)

15.03.2021patent
A. Dzienia, P. Maksym, M. Tarnacka, K. Kamiński, M. Paluch

Sposób ciśnieniowej polimeryzacji ε-kaprolaktonu

23289216.04.2019patent
A. Dzienia, P. Maksym, M. Tarnacka, I. Grudzka-Flak, K. Kamiński, M. Paluch

Sposób ciśnieniowego otrzymywania poli(cieczy jonowych)

P.42225417.07.2017patent application
A. Dzienia, P. Maksym, M. Tarnacka, K. Kamiński, A. Talik, M. Paluch

Sposób ciśnieniowej polimeryzacji ε-kaprolaktonu

P.42848703.01.2019patent application
A. Dzienia, P. Maksym, M. Tarnacka, G. Garbacz, K. Kamiński, M. Paluch

Sposób otrzymywania poli(1-winylo-2-pirolidonu)

P.43081305.09.2019patent application
A. Dzienia, P. Maksym, M. Tarnacka, K. Kamiński, M. Paluch

Sposób otrzymywania poli(N-winylopirolidonu)

P.43657131.12.2020patent application
A. Dzienia, P. Maksym, K. Kamiński, M.Paluch, M. Tarnacka, R. Bernat

Sposób otrzymywania poli(γ-butyrolaktonu)

P.43680629.01.2021patent application
Menu